Monumentaal Atelier


Monumentale live-art met boeken. Je kan je er niks bij voorstellen? Onze MoAt-kunstenaars van de Kunstkoepel, de vernieuwde kunstacademie, wel!

Doorlopend

Doorheen de bib

Het Monumentaal Atelier fungeert als een denktank, een onderzoekslabo voor iedereen die de blik op zijn of haar werk wil verruimen en uitdiepen. Een individueel traject afleggen waarin het procesmatig uitbouwen van ideeën tot concrete voorstellingen leidt, vormt het fundamenteel uitgangspunt. De ultieme doelstelling is een geheel eigen uitdrukkingswijze te ontwikkelen, doorspekt met experiment, onderzoek en met ruimte voor verdere zelfstandige ontwikkeling.

i.s.m. Kunstkoepel